Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får.

Gå in på Ansök om plats och fyll i formuläret så återkommer vi med besked så snart som möjligt.

Det är många som söker till våra förskolor. Skicka in din ansökan så snart som möjligt då den som söker tidigt ligger först i kön. Vi har även syskonförtur vilket innebär att syskon till barn som redan går på vår förskola har förtur.

  • Rademachergatan: Helgfria vardagar kl. 06.00–18.00
  • Smaragdgången: Helgfria vardagar kl. 06.00–18.00
  • Borsökna: Helgfria vardagar kl. 06.00–18.00


Vi försöker så långt möjligt samordna våra planeringsdagar i samråd med grundskolan British Junior.

Avgiften är högst 1 572 kronor för ett barn i förskoleverksamhet. Avgift betalas från och med barnets placeringsdatum.

Inkomsttaket för maxtaxa 2022 är 52 410 kronor per månad före skatt. Om familjen tjänar mindre än 13 000 kronor i månaden före skatt betalar man inte någon avgift.

Barnomsorgsavgift betalas under årets tolv månader oavsett om barnet är ledigt.